• +47 9600 3300
  • Oslo - Akershus - Østfold

Østfold - Oslo - Akershus

VARMEKABLER I TAKRENNER

Forebygger farlige istapper

Vi monterer varmekabler i takrenner

Vi leverer varmekabler for montering i takrenner. Vi monterer varmekabler i takrenner for bygg i de fleste størrelser og høyder i samarbeid med autorisert elektriker.  – Vi ordner evt. med søknad til kommunen, samt skilting og sperring av vei.

Borettslag og sameier

Vi gir en god pris på varmekabler i takrenner til store og små kunder. Installasjonen utføres forskriftsmessig og tilkobles av sertifisert elektriker.

Vi dekker store deler av Østfold, Oslo og Akershus.

Istappfjerning

Problemer med farlige istapper? Takrenneservice / Istappservice kan fjerne istapper opptil ca 12-16 meter høyde. Unngå farlig situasjoner på gangvei, og dyre bøter på 5000 kr dagen.

Les mer om denne tjenesten her

Løvrist / løvsil montering

Vi monterer løvrister over nedløp for å hindre tette rør i bakken. Løvutkaster kan også monteres på bakkenivå. Tette eller delvis tette nedløp fører ofte til isplugg og frostspreng om vinteren.

Reparasjoner og enkel fiks

Vi utfører også enkle reparasjoner av takrenner og nedløp. Unngå skader og problemer med forsikringen ved å reparere lekkasjer så fort som mulig.

Gratis befaring

Ta gjerne kontakt med oss for å avtale en gratis befaring av deres bygg. Vi gir et uforpliktende tilbud, og kan gi gode råd for å sikre at takrennene fungerer som de skal.

Telefon: (+47) 9600 3300

Varmekabler fjerner istapper

Varmekabler er en aktiv måte å redusere problemer med farlige istapper. Når snø og is smelter på taket og renner ned i takrenne, så vil vannet her fryse dersom det er kuldegrader ute.

– Varmekabel i takrenne sørger for at is ikke bygger seg opp, og smeltevann kan dermed renne fritt gjennom takrenner og nedløp. Dermed unngår man risiko for fukt- og vannskader, og farlige istapper.

Aktiv frostsikring

Varmekabler gir trygghet

Aktiv frostsikring av takrenner - reduserer driftskostnadene

Det har de siste årene vært et stort problem med snø og is med påfølgende istapper for mange bygg i Oslo og Østlandet forøvrig. Når været forårsaker problemer over natten så oppstår det farlige situasjoner med istapper som kan falle ned på gående på gangvei.

Det kan være krevende å sperre av fortau, og fjerne farlige istapper en tidlig morgen. Istapper kan komme brått på huseier, og i en travel hverdag er det ekstra stressende med å måtte ta en lang ringerunde for å få tak i hjelp.

Det kan være vanskelig å finne fram til et firma som kan komme raskt nok på slike dager hvor alle trenger hjelp samtidig.

Varmekabler som holder takrenner fri for frosset is og istapper gir derfor en ekstra trygghet, både for forbipasserende og for huseier.

Det er nemlig huseier som står ansvarlig dersom skade på mennesker eller biler skulle oppstå. I Oslo sentrum gis det dagbøter på 5000 kr ved manglende tiltak. Ved farlige situasjoner blir brannvesenet rekvirert for å fjerne istapper på huseiers regning. Dette er kostpart.

– Varmekabler i takrenner kan derfor gi en innsparing i driftskostnader ifbm fjerning av istapper på sikt.

 

HM Teknikk AS

  • Oslo: +47 9600 3300
  • Østfold: +47 9600 3333
  • post@hm-teknikk.no

Kontakt oss

– Gratis befaring

Vi monterer varmekabler i takrenner

Ofte stilte spørsmål

Frostsikring av takrenner og nedløpsrør

Den viktigste årsaken til at istapper oppstår er snø som smelter på taket, og danner smeltevann som renner  ned i takrennene hvor det igjen fryster til is grunnet kuldegrader i luften. Når vann i takrenne fryster til og danner plugg, vil nytt vann fra taket fortsette å renne over kanten på takrenne. Over tid kan istappene bygge seg opp og bli farlig store.

Den bakenforliggende årsaken til at snø og is på taket smelter selvom det er kuldegrader ute, er varmetap fra loftet – varmen siver altså ut gjennom taket og varmer opp taket. Spesielt i eldre bygg hvor isolasjonen til etasjen under er for dårlig vil dette være et stort problem.

Et annen årsak til at istapper oppstår er når temperaturen svinger rundt null grader, slik at solen naturlig smelter snø og is på taket om dagen, men senere fryster vannet til igjen når solen går ned. I dette tilfellet vil istapper kunne oppstå selvom bygget ikke nødvendigvis er dårlig isolert.

Det er flere tiltak som kan redusere omfanget av istappet.  Sjekk jevnlig at takrenner er rene og frie for blokkeringer (utfør rens av takrenner en gang i året), kontroller takrenner for søkkskader og riktig fallretning. Har bygget montert varmekabler i takrenner, påse at varmekablene faktisk fungerer og er påslått før kulden setter inn.

Mangler bygget varmekabler i takrenner bør det vurderes om det er en hensiktsmessig investering med tanke på sikkerheten for gående personer på gangvei, og for å redusere dyre fukt- og vannskader på bygg. Varmekabler er en aktiv måte å redusere istapper ved hindre at smeltevann fryster til is i takrenne og nedløp.

Dersom bygget har dårlig isolert tak eller dårlig lufting på loftet, vil en utbedring av dette være med på å redusere problemer med istappet, gjerne i sammenheng med varmekabler i takrenner og / eller på deler av taket.

For akutt behov for å fjerne eksisterende istapper over gangvei, ta kontakt med et firma som kan sperre av gangvei, og fjerne dette på en sikker måte. Ring Takrenneservice på telefon +47 96003333 for fjerning av istapper i Østfold og Oslo.

Det finnes i dag energieffektive varmekabler som regulerer varmen og strømforbruket automatisk. Dette er  selvbegrensende / varmregulerende varmekabler som kun bruker strøm når temperaturen ute synker.

Typisk effekt på slike varmekabler er max 20w per meter kabel. Dvs. f.eks 100 meter kabel kan da yte et forbruk på 2000 watt, noe som tilsvarer en vanlig panelovn. Dette er en rimelig sikring mot dyre skader i denne sammenheng. Å fjerne istapper fra høye bygg i sentrum koster fra ca 5000 kr eks mva (oppstartspris).

Har du spørsmål om våre produkter eller tjenester, ta gjerne kontakt med oss. Kontakt oss